Pracownia studencka zjawisk optycznych w strukturach półprzewodnikowych