Pracownia Współrzędnościowej techniki pomiarowej

Osoba odpowiedzialna: Dr Michał Marchewka

                                       Dr inż Iwona Rogalska

Wsparcie technicze:  Mgr Inż Jakub Grendysa

 

Pracownia Współrzędnościowej techniki pomiarowej

Współrzędnościowa technika pomiarowa charakteryzuje  się odmienną od klasycznej metrologii strategią  pomiarową –  opiera  się  na  przetwarzanych  komputerowo  informacjach  pomiarowych w  postaci  dyskretnej  i umożliwia  wyznaczanie  wymiarów  przestrzennie  ukształtowanych  części maszyn,   ze   stosunkowo   wysoką   dokładnością.

Technika   ta  charakteryzuje   się  procedurami pomiarowymi  opartymi  na  wartościach  współrzędnych  punktów  pomiarowych.  Punkty lokalizowane  podczas  procesu  pomiarowego  są  podstawą  do  wyznaczenia  wszystkich geometrycznych  figur,  z  których  składa  się  element  mierzony. 

Pracownia Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej w CDMNiMj wyposażona jest we współrzędnościową maszynę pomiarową typu CONTURA G2  firmy Carl Zeiss.

 

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa  współpracuje z:

 - głowicami pomiarowymi typu VAST XT,

- magazynem trzpieni pomiarowych,

- programami CALYPSO (CURVE), BLADE PRO.

 CALYPSO jest to oprogramowanie uniwersalne, które można stosować również z maszynami innych producentów. Calypso umożliwia wykonanie pomiaru ręcznie za pomocą manipulatora oraz w trybie CNC na podstawie napisanego programu. Obsługuje głowice pomiarowe pracujące stykowo i bezstykowo

 

 

 

Polski